Ledige tomter

Ledige tomter på Mykingtoppen

 

 

Tomt 13 14 23 30 31 N5 68 69 71 73 81 83 84 89
Størrelse (daa) 1,5 1,5 1,1 1,3 1,1 1,3 1,6 1,5 1,9 1,3 1,6 1,4 1,1 1,1
 

Mykingtoppen vinterstid

 
 
Utsikt mot øst ved tomt 68

Utsikt mot øst ved tomt 68

 
Tomter over veien

Tomter over veien østover (fra tomt 75)

 

Tomtene over veien vestover (fra tomt 75)

 
 
Oversiktsvideo av Mykingtoppen
 
Utsikt fra østre del av Mykingtoppen
 

          Kartutklipp nordre del

 

          Kartutklipp søndre del

 

           Kartutklipp østre del

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY